صرافی ارز دیجیتال رابکس

راهنما >   راهنمای تنظیمات امنیتی >   تاریخچه IPها و دستگاه‌های ورود

تاریخچه IPها و دستگاه‌های ورود

برای حفظ امنیت حساب کاربری شما، آی‌پی (IP) های ورود و دستگاه‌هایی که با آن به حساب کاربریتان وارد شدید ثبت می‌شود. شما می‌توانید این اطلاعات را در قسمت حساب کاربری > تاریخچه ورود مشاهده کنید. از طرفی اگر خواستید حساب کاربریتان را از یک دستگاه بیرون بیاندازید، می‌توانید از همین صفحه و تب مدیریت دستگاه‌ها اقدام کنید.

 

دستگاه‌های ورود

ازین قسمت می‌توانید دستگاه‌هایی که با آن‌ها به حساب کاربری رابکس وارد شدید را مشاهده کنید. اولین IP و زمانی که با استفاده از آن دستگاه وارد حساب کاربری شدید نیز مشخص است. در صورتی که دوست دارید از حساب کاربریتان در آن دستگاه خارج شوید، از گزینه بیرون انداختن استفاده کنید.

.

IPهای ورود

ازین قسمت می‌توانید IPهای مختلف و زمانی که با استفاده از آن به حساب کاربریتان ورود کردید را مشاهده کنید.