صرافی ارز دیجیتال رابکس

کارمزد معامله در صرافی ارز دیجیتال رابکس

#سطح کاربریحجم معاملات ۶۰ روز گذشتهکارمزد خرید، فروش و تبدیل
(تبدیل آسان)
کارمزد سازنده (maker)
(معامله حرفه‌ای)
کارمزد گیرنده (taker)
(معامله حرفه‌ای)
۱سطح یککمتر از ۵۰ میلیون تومان۰.۳۵ درصد۰.۳۰ درصد۰.۳۰ درصد
۲سطح دوبین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان۰.۳۰ درصد۰.۲۵ درصد۰.۲۵ درصد
۳سطح سومبین ۱۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان۰.۲۵ درصد۰.۲۰ درصد۰.۲۰ درصد
۴سطح چهارمبین ۱ تا ۵ میلیارد تومان۰.۲۰ درصد۰.۱۵ درصد۰.۱۵ درصد
۵سطح پنجمبیشتر از ۵ میلیارد تومان۰.۱۲ درصد۰.۱۰ درصد۰.۱۰ درصد

پرسش‌های متداول درباره سطوح حساب کاربری

با انجام هر معامله جدید توسط شما، چه در پنل تبدیل آسان و چه در پنل معامله حرفه‌ای، حجم معاملات موفق شما در همان لحظه و در در دوماه گذشته محاسبه می‌شود. اگر سطح حچم معاملات شما تغییر کرده باشد، بلافاصله سطح حساب کاربری شما تغییر کرده و از معاملات بعدی کارمزدهای جدید سطح حساب کاربری شما اعمال می‌شود.

بله. با معامله در پنل تبدیل آسان نیز حجم معاملات شما تغییر کرده و سطوح کارمزدی شما تغییر می‌کند.