صرافی ارز دیجیتال رابکس

راهنما >   راهنمای حساب کاربری >   مدیریت اطلاعات بانکی

مدیریت اطلاعات بانکی

اضافه کردن کارت‌های بانکی

برای اضافه کردن کارت‌های بانکی به قسمت حساب کاربری (پروفایل) > اطلاعات بانکی بروید. کارت بانکی که می‌خواهید اضافه کنید را بتویسید و دکمه افزودن کارت جدید را بزنید.

اضافه کردن شماره شبا

برای اضافه کردن کارت‌های بانکی به قسمت حساب کاربری (پروفایل) > اطلاعات بانکی بروید. شماره شبایی که می‌خواهید اضافه کنید را بتویسید و دکمه افزودن شمراه شبا را بزنید. در صورتی که شماره شبای خود را ندارید، یا به بانک مراجعه کنید یا با استفاده از سایت بانک مورد نظرتان شماره شبای خود را حساب کنید (از این لینک کمک بگیرید محاسبه شماره شبا)