آکادمی رابکس

Volume

حجم

مبتدی

تعداد واحدهای منفرد یک دارایی که در یک بازار در یک زمان معین دست به دست می‌شوند.

کلمات مشابه