آکادمی رابکس

Active Management

مدیریت فعال

مبتدی

یک استراتژی سرمایه گذاری است که توسط مدیران صندوق به کار گرفته می‌شود و هدف آن عملکرد بهتر از شاخص یا بازار به منظور ایجاد سود است. در این نوع سرمایه‌گذاری تعداد معاملات بیشتر است.

کلمات مشابه