آکادمی رابکس

Linux

لینوکس

مبتدی

یک سیستم عامل منبع باز محبوب، که در سال 1991 توسط لینوس توروالدز ایجاد شد. لینوکس در طیف گسترده ای از دستگاه‌ها در سراسر جهان استفاده می‌شود.

کلمات مشابه