آکادمی رابکس

Progressive Web application

برنامه وب پیشرو

متوسط

اپلیکیشنی که با استفاده از فناوری های مدرن وب ایجاد می‌شود و از استانداردهای اولیه وب پیروی می‌کند.

کلمات مشابه