آکادمی رابکس

Whitelist

لیست سفید

مبتدی

فهرستی از افراد مجاز یا مورد اعتماد، برنامه‌های رایانه‌ای یا آدرس‌های ارزهای دیجیتال.

کلمات مشابه