آکادمی رابکس

Snapshot

اسنپشات

مبتدی

توانایی ثبت وضعیت دفتر کل بلاک چین، دستگاه ذخیره سازی یا سیستم کامپیوتری در یک نقطه خاص از زمان را اسنپشات می‌گویند.

کلمات مشابه