آکادمی رابکس

Source Code

کد منبع

مبتدی

کد کامپیوتری که وظیفه تعیین نحوه عملکرد نرم افزار بر اساس فهرستی از دستورالعمل ها و عبارات را بر عهده دارد.

کلمات مشابه