آکادمی رابکس

Blockchain

بلاک چین

مبتدی

یک دفتر کل غیرمتمرکز و دیجیتالی که اطلاعات تراکنش های مربوط به یک ارز دیجیتال را به ترتیب زمانی ثبت می‌کند.

کلمات مشابه