آکادمی رابکس

Total Supply

عرضه کل

مبتدی

به تعداد سکه‌ها یا توکن‌هایی که در حال حاضر وجود دارند و یا در گردش هستند یا به نحوی قفل شده‌اند، اشاره دارد.

کلمات مشابه