آکادمی رابکس

Maximum Supply

حداکثر عرضه

مبتدی

به حداکثر تعداد سکه‌ها یا توکن‌هایی که برای یک ارز دیجیتال تعیین شده است اشاره دارد.

کلمات مشابه