آکادمی رابکس

Web 1.0

وب 1.0

متوسط

نسخه اولیه وب، زمانی که داده‌های در دسترس از طریق اینترنت، صفحاتی بودند که فقط می‌توانستند خوانده شوند (read-only pages). همچنین به عنوان وب “فقط خواندنی” شناخته می‌شود.

کلمات مشابه