آکادمی رابکس

Arbitrage

آربیتراژ

خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مختلف با هدف کسب درآمد با استفاده از تفاوت قیمت در آن‌ها.

کلمات مشابه