آکادمی رابکس

Verification Code

کد تاییدیه

مبتدی

کد ارسال شده به دستگاه دوم (مثال گوشی همراه) برای اطمینان از هویت شخصی که سعی دارد به یک حساب کاربری وارد شود. کد تاییدیه برای احراز هویت دو مرحله ای استفاده می‌شود.

کلمات مشابه