آکادمی رابکس

Seed Phrase

سید فریز

متوسط

عبارت seed یا menmonic seed مجموعه‌ای از کلمات است که می‌توان از آنها برای دسترسی به کیف پول ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

کلمات مشابه