آکادمی رابکس

Moon

ماه

مبتدی

عبارتی محاوره‌ای برای توصیف زمانی که یک ارز دیجیتال یا دارایی روند صعودی شدیدی را در بازار تجربه می‌کند.

کلمات مشابه