آکادمی رابکس

GitHub

گیت هاب

مبتدی

یک سایت/سیستم/پوشه/مخزن که با استفاده از آن افراد یک تیم می‌توانند کد منبع باز یا اختصاصی خود را به اشتراک بگذارد، ذخیره کنند و با همکاری یکدیگر روی آن کار کنند.

کلمات مشابه