آکادمی رابکس

Ponzi Scheme

طرح پانزی

مبتدی

نوعی کلاهبرداری که در آن از دارایی‌های سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت بازده وعده داده شده به سرمایه گذاران قبلی استفاده می‌شود.

کلمات مشابه