آکادمی رابکس

Peer-to-Peer

همتا به همتا (P2P)

مبتدی

هنگامی که دو یا چند کامپیوتر متصل هستند و حجم کار یا منابع را بدون اتکا به یک سرور متمرکز به اشتراک می‌گذارند.

کلمات مشابه