آکادمی رابکس

Cloud

ابر

مبتدی

در علوم کامپیوتر، مجموعه‌ای مشترک از منابع است که از طریق اینترنت در اختیار کاربران متعددی قرار می‌گیرد.

کلمات مشابه