آکادمی رابکس

Price Action

پرایس اکشن

متوسط

پرایس اکشن به واکنش قیمت یک دارایی در طول زمان گفته می‌شود و نام یکی از استراتژي‌های تحلیل تکنیکال است.

کلمات مشابه