آکادمی رابکس

Full Node

گره کامل (فول نود)

متوسط

رایانه ای که تمام قوانین یک شبکه بلاک را به طور کامل پیاده سازی می‌کند و تراکنش ها و بلاک‌های یک بلاک چین را تأیید می‌کند.

کلمات مشابه