آکادمی رابکس

Ad Hoc

اد هاک (رهیافت)

مبتدی

عبارتی است با ریشه لاتین که در انگلیسی امروزی به معنای «برای این منظور» یا «مخصوصا برای این کار، «کاربرد اختصاصی» استفاده می‌شود.

 

اد هاک به رهیافت‌های (یا راه حل‌های) خاص حل یک موضوع خاص گفته می‌شود که نمی‌تواند به صورت عمومی برای همه مسائل و حتی مسائل مشابه استفاده شود. واژهٔ نزدیک فارسی برای این اصلاح «موردی» است.

 

از این عبارت می‌توان به این معنا استفاده کرد که راه حلی برای یک مشکل یا مسئله‌ی خاص است و نباید به‌عنوان یک راه حل پیش فرض و دائمی برای استفاده در موضوعات و مسائل دیگر در نظر گرفته شود.

 

مثال:

برای مثال، یک قاضی در دادگاه و برای یک موضوع خاص ممکن است با بررسی جزئیات پرونده و بررسی شرایط، در مورد آن مورد خاص حکم A را صادر کند. اما این تصمیم و حکم A به عنوان یک رویه قضایی پیش‌فرض و معمولی برای موضوعات مشابه در آینده نمی‌تواند استفاده شود.

کلمات مشابه