آکادمی رابکس

Encryption

رمزگذاری

مبتدی

تبدیل اطلاعات یا داده‌ها به یک کد ایمن برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات یا داده‌ها.

کلمات مشابه