آکادمی رابکس

ERC-721

ERC-721

متوسط

یک توکن غیر مثلی که در شبکه اتریوم بالا آمده است. این بدان معنی است که هر توکن منحصر به فرد است و در نتیجه قابل تعویض نیست.

کلمات مشابه