آکادمی رابکس

Bitcoin Pizza

پیتزا بیت کوین

مبتدی

اولین تراکنش شناخته شده که در آن بیت کوین با یک کالای فیزیکی مبادله شد. لازلو هانیچ برای دو پیتزا 10000 بیت کوین پرداخت کرد.

کلمات مشابه