آکادمی رابکس

Fear, Uncertainty and Doubt

ترس، عدم اطمینان و شک

متوسط

یک استراتژی بازاریابی که برای گسترش ترس و ناامنی در بین مشتریان، معامله گران یا سرمایه گذاران استفاده می‌شود.

کلمات مشابه