آکادمی رابکس

Forex (FX)

فارکس

مبتدی

فارکس مخفف Foreign Exchange Markets است. فارکس یک بازار جهانی برای تجارت ارزهای فیات است.

کلمات مشابه