آکادمی رابکس

Candidate Block

بلاک نامزد

مبتدی

یک بلاک موقت که توسط یک گروه ماینینگ (ماینر) ایجاد می‌شود تا به بلاک چین اضافه شده و در نهایت پاداش بلاک را دریافت کند.

کلمات مشابه