آکادمی رابکس

Supercomputer

ابر رایانه

مبتدی

یک کامپیوتر یا ماشین مجازی که در بالاترین سطح توان محاسباتی ممکن کار می‌کند.

کلمات مشابه