آکادمی رابکس

Malware

بد افزار

مبتدی

هر نرم‌افزار یا کدی که برای نفوذ ایجاد شده و عمدا به سیستم‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای آسیب وارد کند.

کلمات مشابه