آکادمی رابکس

Orphan Block

بلاک یتیم

پیشرفته

بلاکی که بلاک مادر آن ناشناخته است، در نسخه‌های قدیمی بیت کوین Core، که در آن به داده‌های اصل و نسب نیازی نبود، این مفهموم شکل گرفته است.

کلمات مشابه