آکادمی رابکس

Gas

گاز

متوسط

مکانیسم قیمت گذاری که در بلاک چین اتریوم برای محاسبه هزینه‌های عملیات قراردادهای هوشمند و کارمزد تراکنش ها به کار می‌رود.

کلمات مشابه