آکادمی رابکس

HODL

هودل

متوسط

یک اشتباه تایپی است که بجای کلمه ‘Hold’ در سایت bitcointalk رخ داد. همچنین به عنوان مخفف Hold on for Dear Life نیز استفاده می‌شود. این اصطلاح به معنای نگهداری بلندمدت از کوین‌ها حتی در روندهای منفی بازار است.

کلمات مشابه