آکادمی رابکس

Private Key

کلید خصوصی

متوسط

در ارزهای دیجیتال، یک کلید خصوصی یک عدد طولانی است که به کاربران امکان می‌دهد تراکنش‌ها را امضا کنند و آدرس‌های دریافت کننده را ایجاد کنند.

کلمات مشابه