آکادمی رابکس

Beta (Release)

نسخه بتا

مبتدی

نسخه اولیه یک برنامه که با هدف آزمایش کاربران و دریافت بازخورد منتشر می‌شود. مرحله بتا بعد از مرحله آلفا می‌آید.

کلمات مشابه