آکادمی رابکس

Golden Cross

صلیب طلایی

مبتدی

یک الگوی نمودار صعودی که در آن میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند.

کلمات مشابه