آکادمی رابکس

Double Spending

دوبار خرج کردن

مبتدی

زمانی که مقدار معینی از دارایی‌ها (کوین‌ها) بیش از یک بار خرج می‌شوند. این امر معمولا در نتیجه یک حمله حمله 51٪ انجام می‌شود.

کلمات مشابه