آکادمی رابکس

Block Height

ارتفاع بلوک

مبتدی

فاصله بین یک بلاک مشخص با اولین بلاک (که معمولا به آن بلاک صفر یا جنسیس بلاک می‌گویند) موجود در زنجیره.

کلمات مشابه