آکادمی رابکس

Know Your Customer

احراز هویت

مبتدی

رویه ای استاندارد در صنعت مالی که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد مشتریان خود را شناسایی کرده و قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت کنند.

کلمات مشابه