آکادمی رابکس

Non-fungible Token

توکن غیرمثلی

متوسط

نوعی توکن رمزنگاری که نماینده یک دارایی در دنیای واقعی است. این نوع توکن منحصر به فرد و غیر قابل تعویض است.

کلمات مشابه