آکادمی رابکس

Altcoin

آلت کوین

مبتدی

به تمامی ارزهای دیجیتال به غیر از بیت کوین آلت کوین می‌گویند. «Alt» اول واژه‌ی «Alternative» به معنای «جایگزین» است.

کلمات مشابه