آکادمی رابکس

Mining

استخراج

متوسط

تأیید تراکنش‌ها در یک شبکه بلاک چین، که در آن تراکنش‌ها به عنوان ورودی به دفتر کل بلاک چین اضافه می‌شوند.

کلمات مشابه