آکادمی رابکس

Margin Trading

معامله حاشیه (مارجین ترید)

مبتدی

معامله با استفاده از وجوه قرض گرفته شده – توجه: این یک استراتژی با ریسک بالا است و فقط باید توسط سرمایه‌گذاران با تجربه انجام شود.

کلمات مشابه