آکادمی رابکس

Stablecoin

استیبل کوین

مبتدی

نوعی ارز دیجیتال که برای حفظ یک ارزش ثابت ایجاد شده است.

کلمات مشابه