آکادمی رابکس

Initial Coin Offering

عرضه اولیه سکه

مبتدی

روشی برای جذب سرمایه است که در آن پروژه‌های جدید ارز دیجیتال خود را به سرمایه گذاران می‌فروشند.

کلمات مشابه