آکادمی رابکس

Proof of Stake

اثبات سهام

متوسط

یکی از انواع الگوریتم‌های اجماع که بر اساس آن پاداش اعتبارسنجی‌های بلاک با توجه به مقدار سکه‌هایی که ذخیره کرده‌اند محاسبه می‌شود.

کلمات مشابه