آکادمی رابکس

Satoshi

ساتوشی

مبتدی

کوچکترین واحد یک بیت کوین، همانطور که توسط پروتکل بیت کوین تعریف شده است. یک ساتوشی برابر با یک صد میلیونیم بیت کوین یا 0.00000001 بیت کوین است.

کلمات مشابه